I denne bloggposten prøver vi blant annet å gi en introduksjon til enkelte visuelle aspekter ved måten Motorpsycho framtrer på, og hvordan dette kan komme til uttrykk i den kommende utstillinga.

Read MoreVisions from a Possible Cornucopic Future

Østbyen i Trondheim har på flere måter vært viktig for Motorpsycho, og vi har allerede nevnt UFFA-huset hvor bandet gjorde sine første konserter og innspillinger. I denne posten skal vi se på noen andre grunner til hvorfor deler av Østbyen vil ha en framtredende plass i høstens store utstilling på Rockheim. På 1990-tallet kjempet motkulturister, det politiske establishmentet og en bilforhandler om retten til å få definere byrommet. Kamparenaen var bydelen Svartlamon, og Motorpsycho befant seg på mange måter midt i konflikten. Read MoreSTAR DANCER vs. CAR CANCER