Trust Us

En museumsutstilling skal formidle historie, og arbeidet i forkant handler ofte om å finne og skape sammenheng. Å lage en utstilling kan oppleves som å legge et svært avansert puslespill, hvor man hele tiden må lete etter manglende brikker. Det handler om deler og helhet, og arbeidet kan innebære å plukke fra hverandre, men handler selvsagt mest om å sette sammen. Med disse noe luftige betraktningene i bakhodet, skal vi i denne posten se på et mer konkret og håndfast eksempel på å få riktige deler på rett plass.  

Et av albumene vi vil se nærmere på i utstillinga Supersonic Scientists er Trust Us. Albumet fra 1998 er resultatet av Motorpsychos andre besøk i Athletic Sound i Halden. Som allerede avslørt er studioarbeid en av innfallsvinklene som er valgt som utgangspunkt for den kommende utstillinga. En plateinnspilling handler blant annet også om hvordan en rekke isolerte spor settes sammen til et kompakt hele, altså lydbildet som møter oss på albumet. En av måtene man kan prøve å forstå mer av hva som foregikk i studio for over 15 år siden, altså før helheten kom på plass, er å gå via teknologien.

Trust Us arbeidet teknikerne Kai Ø. Andersen og Helge Sten på en mikser av type Soundcraft 3200, et stort analogt bord først produsert i 1990. Det har blitt anslått at det kun ble laget omtrent 50 av serien, og svært få miksebord av denne typen havnet i Norge. Det eksakte miksebordet fra Athletic Sound befinner seg visstnok på Jamaica. Vi fant imidlertid ut at et annet eksemplar var lagret hos Loco Studios i Oslo. Det viste seg at ”lagret” samtidig betød at mikseren var plukket fra hverandre. Å sette sammen bordet kunne bli en vanskelig oppgave.
Nedenfor har vi laget en liten film som viser hvordan Pete Lalonde, Rockheims eminente driftstekniker, fryktløst skred til verket.

ncblogo01

Bilde: Synnøve Engevik, video: Lars Dyvik, musikk: Motorpsyho: Dolphyn (Sæther, Ryan, Seim. Trust Us, 2008)
I neste innlegg vil vi forlate studio, for å gå på konsert. Skriv til oss: supersonicscientists@rockipedia.no

Siste innlegg

Siste kommentarer

Arkiv

Kategorier

Meta

Morten Haugdahl Written by: