Måned: April 2015

En museumsutstilling skal formidle historie, og arbeidet i forkant handler ofte om å finne og skape sammenheng. Å lage en utstilling kan oppleves som å legge et svært avansert puslespill, hvor man hele tiden må lete etter manglende brikker. Det handler om deler og helhet, og arbeidet kan innebære å plukke fra hverandre, men handler selvsagt mest om å sette sammen. Med disse noe luftige betraktningene i bakhodet, skal vi i denne posten se på et mer konkret og håndfast eksempel på å få riktige deler på rett plass.  

”Dette møtet kan bli kort, eller det kan bli langt. Spørsmålet er: hvordan går det med bronsestatuene av Hans Magnus og meg? Du vet, det blir ikke noe utstilling dersom dem ikke blir plassert ved hovedinngangen til Rockheim.”

Hvordan starter fortellingen om utstillinga Supersonic Scientists, hvor er vi, og hvor ender den?